Smell Good

posted on 14 Sep 2011 21:10 by hazjiblog
งานนี้เป็นหนึ่งในโปรเจคของ DOZ ครับ ชื่อว่า The sense
 
เป็นงานที่ให้แต่ละคนสื่อความหมายของสัมผัสแต่ละอย่างที่ตัวเองได้รับมอบหมาย
 
และสัมผัสที่ผมได้มาคือ กลิ่น ครับ เลยสื่ออกมาในรูปแบบของกาแฟ เพราะในมุมมอง
 
ของผมคิดว่ากาแฟ ถ้ามองภายนอกมันไม่หน้ากินเอาซะเลย แต่ถ้าได้ลองสัมผัสกับกลิ่น
 
ของมันแล้ว เป็นใครก็อดใจไม่ไหวหรอกครับ ^ ^
 
 

Comment

Comment:

Tweet

your code here